ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Handy Drive บรรจุข้อมูล โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.