ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.